Browse By

Category Archives: บทความการ์ตูน

มนุษย์ใบสนิม นาวาเอก ชู

มนุษย์ใบสนิม นาวาเอก ชู

มนุษย์ใบสนิมแห่งโลกวันพีช หรือนาวาเอก ชู สังกัดกองทัพเรือรัฐบาลโลก มีพลังจากผลไม้ปีศาจสายพารามีเซีย ผลซาบิ ซาบิ หรือผลสนิม ทำให้ทุกอย่างที่ผ่านมือเขาไปจะถูกกัดกร่อนอย่างรวดเร็ว เหมือนการเร่งการเกิดสนิมอย่างรวดเร็ว นาวาเอก ชู เป็นทหารเรือที่ถูกเรียกให้ประจำการบนเรือที่มีนายทหารยศพลโท เป็นผู้บังคับบัญชาการเรือ โดยนาวา ชูเป็นหนึ่งในทหารยศนาวาเอกจำนวนมากที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติการในยุทธการบัสเตอร์คอลแห่งโลกวันพีช  มีลักษณะไม่เป็นที่เปิดเผย แต่สวมเสื้อผ้าสีขาวในเครื่องแบบทหารเรือ และมักจะมีผ้าปิดหน้าไว้เผยให้เห็นถึงเพียงดวงตาเท่านั้น และสวมหมวกที่มีลักษณะคล้ายหมวกที่เด็กส่งหนังสือพิมพ์สวมใส่กัน โดยมีสัญลักษณ์ คำว่าทหารเรือติดไว้ที่ด้านหน้าของหมวกด้วย นาวาเอก ชู เป็นผู้มีพลังจากผลสนิม จึงทำให้มีฉายาว่ามนุษย์ใบสนิม  ซึ่งสามารถทำให้ร่างกายมีปฏิปักษ์กับเหล็กโดยไม่ว่าโลหะชนิดใดที่ถูกเขาสัมผัสจะกลายเป็นสนิมและผุกร่อนทันที แม้ว่าความสามารถของเขาจะดูอ่อนแอ แต่ด้วยความสามารถของชูนั้น เขามีความเชี่ยวชาญในพลังเขามาก โดยที่เขาสามารถเร่งความรวดเร็วในการเกิดสนิมได้ เพียงแค่สัมผัสตัวเขาก็สามารถกัดกร่อนเนื้อของมนุษย์ให้เปื่อยยุ่ยไปได้ ซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าในเลือดของมนุษย์มีแร่ที่เป็นเล็กผสมอยู่ด้วยนั่นเอง แต่จุดอ่อนของพลังผลสนิมแห่งโลกวันพีชของชูนั้น คือสิ่งที่ถูกกัดกร่อนจะต้องมีเหล็กหรือโลหะเป็นส่วนประกอบด้วย  เพราะพลังนี้ไม่สามารถทำอันตรายวัตถุชนิดอื่นที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กได้